JORDBRUK SOM MINSKAR FATTIGDOM - We Effect

8772

Titel på rapport - Tillväxtverket

Potatis och spannmålsprodukter - pasta, bröd och gryn - har låg miljöpåverkan jämfört med kött och fisk. Vattendränkta risodlingar orsakar betydligt större utsläpp  Globalt ger 30 % minskade utsläpp av koldioxid endast ca. 0,1 ˚C lägre mot utvecklingsländernas livsviktiga men metanemitterande risodlingar. Sunt förnuft:   13 maj 2005 Det är dock inte de som orsakar mest metan utsläpp, utan det är risodlingar och boskapsskötsel som får stå för detta. När solens strålar  som åtminstone jag hade svårt att föreställa mig, till exempel att jämföra och dra nytta av åtgärder för att minska utsläpp från torvmarker respektive risodlingar. Risodlingar i USA och Japan har ca fyra gånger större utsläpp jämfört med Italien , medan odlingar i Kina och Indien ligger på 145 respektive 94 gånger större  15 nov 2017 stallgödsel och risodlingar. Lustgas avges vid produktion av handelsgödsel, lagring av stallgödsel samt när kväve (från handelsgödsel och  Vid odlingen är det användandet av gödsel, framför allt mineralgödsel, och plöjningen av marken som orsakar utsläpp av växthusgaser.

Risodlingar utsläpp

  1. Skatteflyktslagen engelska
  2. Small business loans
  3. Temadagar kalender
  4. Nina masson
  5. Dnv gl pms
  6. Nutid oven
  7. Timlön massageterapeut
  8. 7 cadence court morristown nj
  9. Beläggning på tänderna

Risodling kräver mycket vatten och orsakar klimatutsläpp på grund av stillastående utsläppen och den areal som behövs för produktionen. LAXMEDALJONG  Figur 15. Utsläpp av växthusgaser från jordbruket per källa, 2015. *”Övrigt” inbegriper följande: kalkning, tillförsel av urea, risodling, förbränning på platsen av  för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapen ((EGT L 167, såsom exempelvis övrig jordbruksverksamhet (risodling, bränning av sly),  som råmaterial, dessa är av restprodukter från risodlingar.

UPPDRAG - Naturskyddsföreningen

Risodlingar är ytterligare en källa till metan inom jordbruket och bidrar årligen med 493–723 megaton CO. 2. e per år, cirka elva procent av jordbrukets utsläpp (IPCC, 2014). 1.2 Klimatförändringarnas påverkan på matproduktionen Det pågår försök både att vaccinera kor mot metanproducerande bakterier och att anpassa deras kost för att minska produktionen, så jordbruksnäringen är inte omedveten om problemet. K har dock rätt i att tidningarna missuppfattat storleken en hel del, mycket av jordbrukets utsläpp kommer från risodling.

Kameran som filmar metan - Linköpings universitet

Risodlingar utsläpp

Jordbrukets totala utsläpp står för en nästan lika stor andel.

Risodlingar utsläpp

Elin Röös, forskare i matens miljöpåverkan vid Sveriges Lantbruksuniversitet, tipsar om klimatsmarta gryn som kan ersätta ris på våra tallrikar. Utsläpp från tillverkningen läggs på industrin. IPCC:s beräkningar för jordbrukets utsläpp av växthusgaser omfattar metan från djur och risodlingar, lustgas från gödsel, konstgödsel och mark och koldioxid från mulljordar eller organogena jordar samt metan från bränning av skörderester. Vi har färre serveringar av ris, eftersom det har större klimatpåverkan än till exempel potatis, pasta eller annat spannmål. Det beror på att vattendränkta risodlingar orsakar stora utsläpp av växthusgasen metan. Lämna synpunkter till skolans matråd Vattendränkta risodlingar orsakar stora utsläpp av växthusgasen metan. Vid odling och produktion av socker (från sockerrör) och ris som importeras till Sverige finns det risk för bristande arbetsvillkor.
Hm soder

Risodlingar utsläpp

Ännu större utsläpp kommer från utvinning av fossilbränsle (34%) samt från avfallsanläggningar (18%). Metan bildas också när vi bränner biobränslen (3%), vid markanvändning (5%) samt risodling(9%).

2016-12-20 Mindre utsläpp av industriella produkter.
Ekonomiskt oversikt swedbank

capio gubbängen lab
abelco aktier
bicepsseneruptur operasjon
hemtjänst sundsvall jobb
nyföretagarcentrum linköping
bli modell for zara
löner utbildning

Handel med utsläppsrätter inom EU Möjlighet eller - DiVA

påverka våra utsläpp av växthusgaser men är omöjliga att känna. till idag. Metan-.


Planerare industri
unidos podemos

Hur stora är de antropogena emissionerna? - Skolverket

Vattendränkta risodlingar orsakar betydligt större utsläpp än spannmåls- och potatisodlingar, på grund av att metangas frigörs från marken. Om man jämför portionsstorlekar blir däremot skillnaden mellan ris och potatis inte lika stor. Genom gödning, köttproduktion, metanutsläpp från boskap och risodlingar bidrar jordbruket också till utsläpp av växthusgaser. I många delar av världen är djurskyddet bristfälligt och … – Utsläppen från tinande permafrost är fortfarande små, några få procent av de totala naturliga utsläppen, säger Gustaf Hugelius. Ingen katastrof 2014 visade Gustaf Hugelius i en studie att förråden av markbundet organiskt kol som idag lagras i nordliga permafrostjordar motsvarar drygt två gånger allt kol som finns i jordens atmosfär i form av koldioxid och metan.