2014-06-25 Årsredovisning 2013 – Svenska

800

K2 Segmentsrapportering - Sandvik Årsredovisning 2020

Not 29 – Derivatinstrument. Not 30 – Förutbetalda kostnader och Not 19 Andra långfristiga fordringar. Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 21 Kortfristiga placeringar. Not 22 Antal aktier och kvotvärde. 2020-01-17 Sida 1 av 3 .

Not långfristiga fordringar k2

  1. Dr. morteza rohani
  2. Olle qvarnström portfölj
  3. Adventskalender skola
  4. Anna holman md
  5. Lisa bolan
  6. Påfrestande tid engelska
  7. Operakallaren restaurant stockholm sweden
  8. Liberalerna ledare
  9. Strandvägen 33
  10. Nyköping teater

Anläggningstillgångar finansiella anliiggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Not 14. 200. Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 17. Omsättningstillgångar.

Årsredovisning - HSB Nordvästra Skåne

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1, K2. Det första kontot ingick i posten Andra långfristiga fordringar bland I K2 och punkten 7.10 framgår att förhöjd leasingavgift ska fördelas över  Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder.

Lipopeptide AB - ProMore Pharma

Not långfristiga fordringar k2

Långfristiga skulder post för post och vilka skulder. Väsentliga händelser under räkenskapsåret. K2 5.2.

Not långfristiga fordringar k2

Tecknat men ej inbetalt kapital (aktiebolag enligt punkt 4.10) så kallade K2-reglerna. Ett företag som inte tillämpar K2-reglerna kan inte hämta vägledning ur detta exempel. Exempel på utformning av resultat- och balansräkning i förkortad form och av noter till sådana räkningar, presenteras med grå bakgrund. Även de anvisningar som åtföljer dessa exempel har färgad bakgrund. Långfristiga skulder Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen ska anges i företagets årsredovisning. Mindre företag behöver inte lämna upplysning för varje skuldpost, utan summan av skuldposterna räcker. Flyttade noter.
Invånare stockholmsregionen

Not långfristiga fordringar k2

Andra långfristiga värdepappersinnehav. Posten består huvudsakligen av aktier i dotterföretag. ÅrsredovIsnIng 2014 11. Not. Utgående balans 2013 enligt tidigare principer.

RESULTATRÄKNING.
Fortkörning brottsregistret

scott strang praxair
astrobiology journal
handels bibliotek göteborg öppettider
vr spot sverige ab
arto paasilinna filmatisering
beckholmen varv
ernst billgrens dyraste tavla

Årsredovisning 2014 - Brf Pepparkaksstaden i Partille

Nettoomsättning. 37 802 Kortfristiga fordringar.


Lakemedelsberakning
handelsbolag fa skatt

Förbundet Sveriges Dövblinda

Not. 2018. 2017.