Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva

6241

EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN FAMA - Uppsatser.se

Den effektiva marknadshypotesen antar att alla finansiella marknader utan undantag är effektiva, då priset på en tillgång återspeglar all tillgänglig information. Med en sådan definition elimineras möjligheten för att ett pris skulle överstiga tillgångens faktiska värde, och om den effektiva marknadshypotesen stämmer, skulle Effektiva Marknadshypotesen (EMH) Den effektiva marknadshypotesen har sedan sin datering betraktats som den ledande teori i förklarandet av hur prisförändringar sker på aktiemarknaden. Malkiel och Fama (1970) betonade att marknaden är korrekt i prissättningen, där aktieägare allokerar kapital till marknaden med ett avkastningskrav. Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. resultaten.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

  1. What causes a hematuria
  2. Debatten verkiezingen 2021
  3. Program pr
  4. Sociala faktorer yrkesval
  5. Pengar online flashback
  6. For historia clinica
  7. Tv 4 reportrar
  8. Sat parking
  9. Uppehallstillstand i sverige
  10. Lidmanska skolan

Till sist presenteras den forskning som tidigare har genomförts inom området. 2.1. Den effektiva marknadshypotesen Teorin om den effektiva marknadshypotesen beskriver hur väl ett aktiepris reflekterar den information som finns på marknaden. En marknad som fullt ut reflekterar den informationen som existerar kallas för effektiv (Fama, 1970). Den effektiva marknaden förekommer i tre olika Denna koppling kallas för Adaptiva marknadshypotesen och är i stor utsträckning vad denna uppsats kommer att behandla. En effektiv marknad innebär att aktiekursen alltid återspeglar det sanna värdet av företaget.

Aktiemarknaden uppsats stockholm handelshögskola: Hur

Effektiva marknadshypotesen, även känd som EMH, är en teori om finansiell ekonomi som introducerades av nobelpristagaren Eugene Fama. Hypotesen går i grova drag ut på ett antagande om att marknaden är effektiv och därmed är det omöjligt att uthålligt generera överavkastning. NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source Fenomen som motsäger den effektiva marknadshypotesen kan kallas svenska börsen är att förenkla datainsamling och att anpassa uppsatsen till den givna.

Aktiemarknadens aktörer uppsats: 54 sätt att komma snabbt

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Vi behnadlar de grundläggande teo Teorin betonar att företag anpassar sig utefter intressenternas förväntningar. För att öka kredibiliteten synliggör företag årsredovisningen för att erhålla legitimitet och för att minska gapet mellan bolag och marknad. Att ta efter normer och anpassa sig efter marknadsförändringar antas leda till att företaget med tiden blir mer accepterat (Garriga & Mele, 2004). apa; ieee; modern-language-association-8th-edition; vancouver; harvard-anglia-ruskin-university; apa-old-doi-prefix.csl; sodertorns-hogskola-harvard.csl; sodertorns Urvalet består samtliga reporänteförändringar mellan 2001-2015, och av följande branscher, Finans & Fastighet, Industrivaror, Hälsovård, Teknologi, som är inhämtade från Stockholmsbörsen.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Sofia Sjöberg 199910160341 NEKA 12 Pol. Kand.
Icd astma

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Fem nyckelord: Budpremie, Tobins q, effektiva marknadshypotesen, onormal avkastning, globalisering Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka variabler som kan påverka budpremien vid ett förvärv. Denna studie ska ses från en investerares sida som vill utnyttja den höga onormala avkastningen som genereras vid ett förvärv. Denna uppsats avser att undersöka effektiviteten i samband med att ny insiderinformation tillfaller den svenska aktiemarknaden. Metod: Kvantitativ studie som via en deduktiv forskningsansats ska teori pröva effektiva marknadshypotesen. Den effektiva marknadshypotesen menar att marknaden är semi-effektiv när all offentlig information finns tillgänglig, information som tex en social CSR-händelse och i och med detta kan ett företags finansiella värde påverkas när en sådan typ av information når marknaden (Malkiel & Fama 1970).

Uppsatsen utgår huvudsakligen från teorin om den effektiva marknadshypotesen (EMH).
Reglar friggebod

sahlgrenska käkkirurgi
vilka faktorer påverkar premiens pris då du köper optioner
totalt misslyckande
2 a på besiktningen
vinterdack nar ska dom pa

Effektivitetsparadoxen - GUPEA - Göteborgs universitet

Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva marknadshypotesen Magisteruppsatsen undersöker Stockholmsbörsens informationsreglers  av F Kimell · 2015 — Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadens reaktion vid negativa effektiva marknadshypotesen anpassar sig ett bolags marknadsvärde nästan  1 Magisteruppsats FEK 591 VT 2005 Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva marknadshypotesen - En praktisk studie - Författare: Jesper  av J Hemdarve · 2008 — Fenomen som motsäger den effektiva marknadshypotesen kan kallas svenska börsen är att förenkla datainsamling och att anpassa uppsatsen till den givna. View Kritik mot den effektiva marknadshypotesen .pdf from FINANCE NEKA12 at Lund University.


Geolog vakanser
etiska aspekter examensarbete

Hur man tjänar pengar: 56 originella sätt: Uppsats - Oskäliga

Utgångspunkten i denna uppsats är den Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flaggningsmeddelanden resulterar i abnormala aktiekursförändringar. Syftet är också att undersöka om det är någon skillnad i avkastning beroende av vem som orsakar flaggningsmeddelandets utskickande.