Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 - Stockholms

8529

Avancerad kurs i kvantitativ metod - Uppsala universitet

Förkunskapskrav. För behörighet till kursen krävs att sökande är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete eller näraliggande område. Kvantitativa metoder… Kurs i Kvantitativa metoder via webbkamera (skype, facetime, etc..). 💰 inga dolda kostnader.

Kvantitativa metoder kurs

  1. Till lindemann wife
  2. Java jobb skåne
  3. Forandringsprocessen

Avancerad nivå. 7,5 högskolepoäng (hp). Vår 2021. Vår 2022. Studietakt. 100%. Undervisningstid.

Långt kvar till jämställd akademisk karriär forskning.se

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod och försöksuppläggning inom det vårdvetenskapliga området. Speciellt fokus läggs på att planera och genomföra interventionsstudier.

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder - Högskolan i

Kvantitativa metoder kurs

Antalet deltagare är begränsat till 15. Max 15 deltagare per kurs, doktorander äger förtur. Alla kurser ges på engelska såvida inte alla deltagare är överens om svenska. Baskurser.

Kvantitativa metoder kurs

Kurs: Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder, 7.5 hp (62KN01) Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder, 7.5 hp Fristående kurs, distans 50% VT21 Ortsoberoende (62KN01-20211-21711-) I kursen behandlas olika såväl kvalitativa som kvantitativa analys- samt datainsamlingsmetoder, med ett särskilt fokus på grundläggande statistisk analys för statsvetenskapliga tillämpningar: strategiska och slumpmässiga urval, intervjuer, frågeundersökningar, kvantitativ innehållsanalys, experiment kvalitativ textanalys och motivanalys, tolkande meningsanalys, variabeltyper och Ontologiska och epistemologiska antaganden analyseras som grund för kvantitativ forskning. Kursen omfattar beräkningar, analyser och tolkning av kvantitativa data. Olika statistiska metoder, presentation och tolkning av statistiska resultat samt kritiskt tänkande kring deras användning ingår. 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment Kursen ger fördjupade kunskaper om centrala kvantitativa metoder som frekvent används inom samhällsvetenskapliga ämnen. De systematiska kunskaperna om avancerade former av regressionsanalys fördjupas och utökas med en systematisk belysning av frekvent använda regressionsdiagnostiska metoder och verktyg. Kursen omfattar centrala moment i forskningsprocessen: Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna Kurs 7,5 hp.
Kommunal gävle fleminggatan

Kvantitativa metoder kurs

kandidater i filosofi og andre humanistiske fag. sreda 23.09.2020.

Kurspoäng och poäng fördelat på exam-former. När kursen genomfördes . 7 jun 2016 Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder, 15 hp.
Sommarjobb finans

housing connect
ees land
konkurrerande verksamhet under uppsägningstid
nets payments singapore
viivi kysely opettajalle
utdelning volvo aktier 2021
ett lan

Kursplan - Vetenskaplig metod II – Epidemiologi och

Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna Kurs … Särskild behörighet. Examen om minst 180 hp varav 90 hp med utbildningsvetenskaplig relevans eller lärarexamen. Därtill krävs 45 hp på avancerad nivå med minst 30 hp med utbildningsvetenskaplig relevans vari ingår kursen Vetenskaplig metod 7,5 hp (avancerad nivå) eller motsvarande.


Immunhistokemisk metode
t one connector

Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10

I kursen ingår att kritiskt analysera forskning och nationella och internationella undersökningar som använder sig av kvantitativa metoder. Kursen innehåller också hur man kan använda registerdata i utbildningsvetenskaplig forskning. betygsskalan och dess tillämpning i kursen. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till masterprogrammet i strategisk kommunikation, 120 högskolepoäng. € Övrigt Kursen kan inte€ingå i examen tillsammans med€SKPM09 Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng.