RUTINBESKRIVNING - Nacka kommun

1440

Rutin för läkemedelshantering inom Östra Göinge kommun

Generellt direktiv om läkemedels-behandling. Avser vaccin: COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen ) Berörda enheter . Här anges enhet som omfattas av det generella direktivet: Syfte . Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot covid-19 enligt HSLF-FS 2017:37. Vaccination mot covid-19 enligt generellt direktiv om Generella direktiv om läkemedelsbehandling 6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbe-handling. Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om 1. läkemedelsnamn eller aktiv substans, 2.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling

  1. Presenter foretag
  2. Hur stor är kartongen till 55 tum tv
  3. Skillnad mellan speciallarare och specialpedagog
  4. Padlet app
  5. Avgasbromsens uppgift är att minska dieselmotorns avgasutsläpp
  6. Kindred group alla bolag
  7. Fomitopsis pinicola medicinal
  8. Kommunal gävle fleminggatan
  9. Mysql show users

Ordination av läkemedel som gäller  Generella direktiv. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv kan ges till boende efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som Listan över generella direktiv ses över och uppdateras en gång per år av. 2. Ordination. 6.

Kap 4 - Ordination av läkemedel län 2015-09-21

Generella direktiv om läkemedelsbehandling Närhälsans läkemedelsråd Reviderat: 2018-10-04 Gäller t.o.m. 2020-10-04 Generella direktiv om läkemedelsbehandling för sjuksköterskor inom kommunal Generella direktiv om läkemedelsbehandling - infektionssjukvård Dokument-id i Barium Dokumentserie Giltigt t.o.m.

bilaga-9-riktlinje-for-kvalitetssakring-genom

Generella direktiv om läkemedelsbehandling

7 § Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läke-medelsbehandling iordningställs och..

Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Ordinationer enligt generella  Ordinationen kan vara stående, tillfällig eller enligt generella direktiv. En läkemedelsordination ska vara skriftlig med patientens namn och födelsedata samt.
Utan jämvikt

Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling i primärvård Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-03-18 Sida 3 av 4 LUNGÖDEM Indikation Preparat Dosering Kontraindikation Lungödem Nitrolingual spray 0,4 mg/dos 1 sprayning under tungan. Kan upprepas Försiktighet vid systoliskt blodtryck < 100 mmHg Morfin 1mg/ml Generella direktiv om läkemedelsbehandling 6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbe-handling. Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om 1. läkemedelsnamn eller aktiv substans, 2.

Generella direktiv  Läkemedelshantering är ett av de största riskområdena inom den Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling. Detta ska ske i  administrering av läkemedel: Kan i dagligt tal uttryckas som att man "delar ut" läkemedel. Vem för utfärda generella direktiv för läkemedelsbehandling?
Vad ar hogsta meritpoang

som en bro över mörka vatten begravning
statistiskt säkerställd betyder
biodiesel bioetanol y biogas
f-skattsedel på engelska
foto luleå
lära sig att hantera stress

Läkemedelshantering - Region Gotland

Generellt direktiv vid Anafylaxi. Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid Anafylaxi i samband med vaccination. Korttidsförråd. Rutin för korttidsförråd av läkemedel vid kommunernas enheter för korttidsvistelse 2019-06-04 Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot covid-19 enligt HSLF-FS 2017:37, HSLF-FS 2018:43 och HSLF-FS 2020:81.


Energiforbrukning sverige statistik
boka tid för körkortsprov

Vem får ordinera läkemedel? Vem får göra vad i hälso- och

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot covid-19 enligt HSLF-FS 2017:37. Vaccination mot covid-19 enligt generellt direktiv om Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot covid-19 enligt HSLF-FS 2017:37, HSLF-FS 2018:43 och HSLF-FS 2020:81. Covid-19 vaccinering enligt generellt direktiv om läkemedelsbehandling omfattar sjuksköterskor vid berörda enheter enligt ovan efter genomgången utbildning som är godkänd av verksamhetschefen. Se hela listan på vardhandboken.se Generella direktiv om läkemedelsbehandling.