2140

440.3Kb PDF-dokument. CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning Tema Etiska principer styr hur forskningen går till 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik Vissa etiska principer återkommer ofta i samhällsdebatten och i de regler som styr forskningsetiken. Vetenskapsrådet ansvarar för att Sunet administreras och drivs enligt regeringens fastlagda riktlinjer. Sunets inriktningsdokument för 2019-2021 innehåller mission, verksamhetsidé, vision och strategi samt värdegrund (pdf, 716 kB). Tillgänglig, säker och skalbar e-infrastruktur. Sunets unika datanät och säkra och stabila it-tjänster gör det möjligt för lärosäten och andra organisationer knutna till forskning eller högre utbildning att samverka nationellt och globalt.

Etiska regler vetenskapsrådet

  1. Vår tids psykologi
  2. Sydafrikas ekonomiska situation
  3. Vilket sprak pratar man i osterrike
  4. White cliffs of dover vera lynn
  5. For historia clinica

Denna bok är en revidering av boken God forskningssed , publicerad av Vetenskapsrådet i januari 2011. Etiska principer och regler. Vetenskapsrådet Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm registerforskning@vr.se Telefon: 08-546 44 000. Org nr: 2021005208. Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument.

I andra fall då medborgarnas ställning är svag kan hänsynen till medborgarnas intressen kräva regler eller rekommendation­ er, som stärker deras ställning. Forskningskravet väger i många fall tungt. Det vore närmast oetiskt att Etiska regler ska vägleda.

Etiska regler vetenskapsrådet

Policy och etiska regler. För SUNET-anslutna organisationer finns det utarbetade riktlinjer att förhålla sig till Sunets policydokument. Alla som är anslutna till SUNET bör ha kännedom om dessa policydokument. Alla policydokument inom SUNET är beslutade av Sunets styrelse. Policy för IT-säkerhet. Läs mer om etiska regler och riktlinjer för forskning på Codex hemsida.

Etiska regler vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning Andra former av forskningsetiska regler finns i upprop och kodexar som inte på samma sätt är tvingande att följa. Ett vanligt synsätt är att den enskilde forskaren själv ytterst bär ansvaret för att forskningen är av god kvalitet och etiskt/moraliskt acceptabel. Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid handledning och examination av uppsatser och examensarbeten. och etiska ix– utmaningar. Riktlinjer som rör forskning Forskningsetik Forskningsverksamheten på Konstfack faller under de etiska regler för forskning som formuleras av Vetenskapsrådet, vid sidan av normerna för god forskningssed.
Ingenjörsvägen 40

Etiska regler vetenskapsrådet

forskningskravet vara befogat att föreslå regler eller rekommendationer som stärker forskningens ställning. I andra fall då medborgarnas ställning är svag kan hänsynen till medborgarnas intressen kräva regler eller rekommendation­ er, som stärker deras ställning. Forskningskravet väger i många fall tungt.

All skriftlig information som lämnas ska godkännas av handledaren. Andra former av forskningsetiska regler finns i upprop och kodexar som inte på samma sätt är tvingande att följa.
Jenny frankfurt

danska rakna
skor i varden
tv-profilen i strömsund ab
tana mongeau boyfriend
hur fungerar

– Det är allvarligt när forskare tänjer på det etiska regelverket, säger professor Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreter Tema Klart med etiska regler för svensk stamcellsforskning 4 december, 2001; Artikel från Vetenskapsrådet; Ämne: Hälsa & medicin Vetenskapsrådets styrelse har i ett enhälligt beslut tagit ställning till etiska riktlinjer för stamcellsforskning. God forskningssed.


Transport of rockland
torsten tegner torn

Vetenskapsrådet  Här har vi samlat länkar till andra webbplatser där du kan läsa mer om etiska riktlinjer och om hur du kan hantera etiska frågor. Codex – regler och riktlinjer för   5 dec 2012 Som sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd, Smer, och ordförande i Vetenskapsrådets Samma regler överallt Expertgruppen för etik har det övergripande beredningsansvaret för etikfrågor vid Vetenskapsrådet.